TERMINY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W 2019 ROKU

Zbiornik Wody Kazimierz będzie udostępniony w okresie od 15 czerwca do 18 sierpnia włącznie, 4 dni w tygodniu (od czwartku do niedzieli).

Zapisy na zajęcia edukacyjne zostaną uruchomione na początku czerwca.

EDUCATIONAL ACTIVITIES DAYS AND TIME IN 2018

The Kazimierz Water Tower will be available from June 15 to August 18, 4 days a week (from Thursday to Sunday).

Reservations for educational activities will be launched at the beginning of June.