TERMINY WIZYT (ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH) W 2018 ROKU

 • w okresie od 10 maja do 30 września włącznie, 4 dni w tygodniu (od czwartku do niedzieli),
 • w czwartek i w piątek obiekt otwarty w godzinach od 10:00 do 16:00 (wejścia 10:00, 11:30, 13:00 i ostatnie o 14:30),
 • w sobotę i w niedzielę obiekt otwarty w godzinach od 10:00 do 19:00 (wejścia 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00 i ostatnie o 17:30)

ZAPISY NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE NA ZBIORNIKU WODY KAZIMIERZ

Informujemy, że:

 • każda osoba chętna do uczestnictwa w zwiedzaniu Zbiornika musi zostać zgłoszona indywidualnie (z imienia i nazwiska) za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie (tel. 575 317 781);
 • zapisy na wizyty w weekendy są możliwe przez formularz internetowy tylko do końca dnia poprzedzającego dany dzień wizyty; zapisy na wizyty w te dni (odpowiednio w sobotę lub niedzielę) będą nadal możliwe telefonicznie;
 • zajęcia edukacyjne są bezpłatne.

VISITS' (EDUCATIONAL ACTIVITIES) DAYS AND TIME IN 2018

 • from 10th of May to 31st of September, 4 days a week from Thursday to Sunday
 • Thursdays and Fridays - visiting hours from 10 a.m. to 4:00 p.m. (entry times: 10 a.m., 11:30 a.m., 1:00 p.m. and last visit starts at 2:30 p.m.)
 • Saturdays and Sundays - visiting hours from 10 a.m. to 7:00 p.m. (entry times: 10 a.m., 11:30 a.m., 1:00 p.m., 2:30 p.m., 4:00 p.m. and last visit starts at 5:30 p.m.)

SIGN FOR VISIT AT KAZIMIERZ WATER TOWER (KWT)

We kindly inform that:

 • any person who wishes to take advantage of the opportunity to participate in educational activities on KWT must first enroll individually for a certain day and time, using the form below and giving personal data (first name, surname, the year of birth, phone number and e-mail) or by phone (+48 575 317 781);
 • for visits during weekends this form is active only by the end of a day before the visit day; on the certain visit day (respectively Saturday and Sunday) one can still subscribe by phone;
 • educational activities are free of charge.